Wie wij zijn

Hoe het zo kwam
Al lange tijd liep ik rond met de gedachte om een "rode hoedenclub" te beginnen.
Een vriendin die al lid was van een rode hoedenclub vertelde zulke prachtige verhalen over de ondernomen activiteiten dat ik steeds meer geïnspireerd raakte om dit ook op te zetten.
De reden dat ik er lang mee wachtte was mijn angst voor "clubjes" en het gebonden zijn. Maar toch, het bleef knagen en ik ben blij dat het er van is gekomen.

 

Queen Antonia

Onze start

Op 27 augustus 2008 was het zover. 11 vrouwen kwamen bij elkaar voor een borrel en om te praten over hoe zij dachten over de rode hoeden.
Wat een leuke avond! Een kakafonie van door elkaar pratende vrouwen, lachen, plezier, lekker los van alle beslommeringen.
Iedereen was enthousiast: Já DOEN, we hadden ook al meteen de naam te pakken: Simply Red, een mooie krachtige naam die in zich heeft dat wij het simpel willen houden en vooral niet moeilijk willen doen. Ook kwam onze slogan al snel op de proppen: Ammehoela!!
Ammehoela, omdat wij even niks hebben met de rest van de wereld, maar met elkaar activiteiten willen ondernemen, en/of het gewoon gezellig willen hebben.

De aanwezigen waren duidelijk over de frequentie van onze bijeenkomsten...eens per maand of vaker vonden wij te verplichtend. Eens per zes weken zou het worden. Ook over de dag waren wij er snel uit. De zondagmiddag zou eens per zes weken helemaal voor ons zijn. Voor ons en niemand anders.

Onze mascotte is een roze spaarvarken, waarin een euro gaat voor iedere keer dat er wordt gezeurd. Echter, dat varken blijft erg mager, want wie zich opgeeft gaat voor de gezelligheid en legt de gelofte af : "Ik zal nimmer zeuren".

 

De leden van Simply Red komen uit de hele provincie Fryslan en daarbuiten.

 

Enkele afspraken
Passend bij de RHS is dat wij geen vaste structuur nastreven, wel maken wij afspraken, want zonder enige vastigheid gaat het nu ook weer niet.

Onze afspraken zijn:
* Meedoen aan Simply Red betekent meedenken in activiteiten en actief bijdragen aan een prettige sfeer; 
* Er is een (lage) jaarlijkse bijdrage voor de te maken kosten;
* Per activiteit geef je tijdig aan of je mee zult doen of niet;
* De kosten worden per activiteit hoofdelijk omgeslagen. Het uitgangspunt is: eens opgegeven, betekent bijdragen in de kosten.